SỔ TAY GÓP Ý
Tên Quý khách *:
Địa chỉ:
Số Điện thoại:
Email:
Chúng tôi rất trân trọng các đóng góp của Quý khách! Xin vui lòng đánh dấu vào ô trả lời hoặc gởi trực tiếp các ý kiến. Tất cả các đóng góp của Quý khách sẽ được Ban Quản Lý nhà hàng trả lời trực tiếp.
1. Vệ sinh:
Khu vực nhà hàng Rất tốt Tốt Được
Khu vực vệ sinh Rất tốt Tốt Được
2. Chất lượng sản phẩm:
Các món ăn Rất ngon Ngon Được
Bia Rất ngon Ngon Được
3. Phục vụ:
Thái độ phục vụ Rất tốt Tốt Được
Tốc độ phục vụ Rất tốt Tốt Được
Khu vực nhà hàng:
Rất đẹp Đẹp Được
5. Nội dung trang web có dễ hiểu, đủ thông tin:
Dễ hiểu và đầy đủ Được
Những gợi ý của Quý Khách để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn:
Safe code *: