Contact:

HANOI        : 10 Nguyen Bieu Str., Ba Đinh                           -  Tel: 04.3972.5565

                 : 1A Tang Bat Ho Str., Hai Ba Trung                   -  Tel: 04.3972 5088

HCMC         : 16 Pho Quang Str., Tan Binh                           -  Tel: 08.3997 7666

                 : 18 Bis Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist.1            -  Tel: 08.3829 0585

PHAN THIET : 2A Nguyen Dinh Chieu Str., MuiNe                    -  Tel: 062.3741 383


Website: www.hoavienpilsner.com  -  www.hoavien.vn

Email: hoavienbia@vnn.vn

Để mua bia Pilsner Urquell với giá sỉ, vui lòng liên hệ/ For wholesale , please call us:

  • Hanoi          : 0903 289 263
  • Ho Chi Minh : 0907 898 846
  • Phan Thiet   : 0908 544 853

 


Xem Nhà Hàng Hoa Viên Nguyễn Biểu ở bản đồ lớn hơn

 

 


Xem Nhà hàng HoaViên Tăng Bạt Hổ ở bản đồ lớn hơn

 

 


Xem Nhà Hàng HoaViên Sài Gòn ở bản đồ lớn hơn

 

 


Xem Nhà hàng Hoa Viên Phổ Quang ở bản đồ lớn hơn

 

 


Xem Nhà Hàng HoaViên Phan Thiết ở bản đồ lớn hơn